Ból neuropatyczny

Ból neuropatyczny to rodzaj bólu powstający w następstwie uszkodzenia lub dysfunkcji ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego. Patomechanizm bólu neuropatycznego jest złożony i nie do końca poznany, a jego leczenie — trudne.
Często powoduje wrażenie uczucia pieczenia, mrowienia i przeszywającego bólu. Jest on zjawiskiem zagadkowym i frustrującym dla pacjentów i lekarzy, ponieważ wydaje się, że słabo reaguje na standardowe sposoby leczenia. Nieleczony, może trwać przez całe życie, oraz wzmagać się z upływem czasu i w wyniku tego powodować poważne upośledzenie.

W przeciwieństwie do bólu receptorowego, który jest normalną reakcją fizjologiczną organizmu na uszkodzenie tkanek i którego patomechanizm jest dość dobrze poznany, ból neuropatyczny, czyli powstający w następstwie uszkodzenia lub dysfunkcji ośrodkowego (OUN) lub obwodowego układu nerwowego, pozostaje trudnym, złożonym zagadnieniem z wieloma niewiadomymi. O ile ból receptorowy dobrze reaguje na analgetyki i zazwyczaj ustępuje w miarę upływu czasu i naturalnego procesu gojenia się tkanek, ból neuropatyczny charakteryzuje zmieniona reaktywność neuronów na wielu poziomach układu nerwowego oraz tendencja do długotrwałego, wieloletniego utrzymywania się, często opornych na farmakoterapię, dolegliwości bólowych. Dolegliwości te w istotnym stopniu obniżają jakość życia pacjentów i możliwości ich codziennego funkcjonowania.

Rodzaje bólu neuropatycznego

   

 •   Bolesna neuropatia obwodowa, np. niektóre przypadki neuropatii cukrzycowej – powikłania cukrzycy powodującego uszkodzenie nerwów.  
 • Neuralgia po przebytym półpaścu – ból utrzymujący się lub nawracający w miejscu wysypki półpaścowej.  
 • Neuralgia nerwu trójdzielnego – okresy ostrego, kłującego bólu zlokalizowanego w okolicy nosa, oczu, warg i uszu.  
 • Neuropatie uciskowe, takie jak zespół kanału nadgarstka – ból w dłoni i nadgarstku.  
 • Fantomowy ból kończyn – odczucie bólu pochodzące z powierzchni amputowanej kończyny.  
 • Stwardnienie rozsiane – ból w różnych miejscach w dolnych i górnych kończynach.
 • Ból po udarze.  
 • Neuropatie obwodowe sprzężone z HIV – szerokie spektrum zaburzeń bólowych u osób z infekcją HIV. Aż 50% osób zarażonych HIV podczas całego okresu choroby cierpi na neuropatie obwodowe.
 • Bóle neuropatyczne związane z nowotworami (wywoływane przez nowotwory lub chemoterapię).  
 • Ból neuropatyczny powodowany przez leki.  
 • Niektóre przypadki bólu pleców i szyi.  

  Leczenie bólu neuropatycznego

Objawy bólu neuropatycznego mogą być łagodne lub obezwładniające; często są postępujące. Leczenie może obejmować leki przeciwdepresyjne, opioidy, niesterydowe leki przeciwzapalne (NSAID), leki przeciwdrgawkowe, jednak tylko niektóre z nich to środki zaakceptowane w leczeniu bólu neuropatycznego. 

Polski Przegląd Neurologiczny, 2011, tom 7, nr 1

viamedica.pl

www.pfm.pl

Dodaj komentarz