Sposoby przyjmowania Medycznej Marihuany

Podanie drogą wziewną

◦ Palenie/ waporyzacja to najczęstszy sposób przyjmowania konopi. Jest również najbardziej efektywną drogą o najszybszym przyswajaniu związków czynnych konopi przez organizm – z płuc do krwi i mózgu. Niemal natychmiastowe dotarcie do Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN) i powodowane tym intensywne uczucie przyjemności jest zapewne ważną przyczyną uzależniającego potencjału konopi.

◦Przy badaniu farmakokinetycznego profilu THC po podaniu wziewnym przez palenie, biodostępność wydaje się wahać od 2% do 56%.

◦Tempo rozkładu THC na metabolity w wątrobie jest bardzo powolne, zaś ich szczytowe stężenia stosunkowo niskie. W przypadku podania drogą palenia „papierosa” z konopiami poziom THC w osoczu krwi osiąga maksimum po 8 – 12 minutach.

Podanie podjęzykowe

◦Największą korzyścią podjęzykowego podania konopi jest duża możliwość kontroli procesu dawkowania, w drodze miareczkowania dawki w porównaniu z drogą wziewną lub doustną. Kolejną korzyścią jest fakt, iż przy podaniu podjęzykowym związki aktywne są wchłaniane bezpośrednio do krwioobiegu. Nie przechodzą one przez przewód pokarmowy, a tym samym unikają „efektu pierwszego przejścia” w wątrobie.

◦W jednym z badań, w którym porównywano wziewne i doustne podawanie THC, wykazano, iż tempo wchłaniania i biodostępność THC przy podaniu doustnym są znacznie niższe niż przy podaniu wziewnym; biodostępność waha się od 2% do 20%, ◦Szacunkowo można powiedzieć, że biodostępność przy podaniu doustnym wynosi około 1/3 jej zakresu przy podaniu wziewnym. Ta istotna różnica jest wynikiem nasilonego metabolizmu w wątrobie

Zobacz inne artykuły

Dodaj komentarz